Et “nær ved og næsten” kraftcenter

Et netværk er etableret helt uformelt, både små og store virksomheder samarbejder med og igennem ”platformen”, brugere og lejere spørger på priser og tidsplaner, videns- og uddannelsesinstitutioner arbejder med cases og en magnet-effekt er begyndt at tiltrække både opmærksomhed og aktiviteter til området. Alligevel er første spadestik til et kraftcenter for fødevarer ikke lige på trapperne. Et privat initiativ på privat grund har vist sig at være en væsentlig udfordring for at få finansieringen på plads.

Gennem hele projektet har der været en stor opbakning fra en lang række interessenter – ikke mindst styregruppen samt holdet af ”Banebrydere”; en række private virksomheder som tidligt i projektet lagde hånden på kogepladen i form af kontante sponsoraftaler til projektets faser. Desværre er det endnu kun blevet til udvikling og der er ikke umiddelbart udsigt til etablerings- og driftsfaserne.

Der har været en utrolig stærk opbakning fra erhvervslivet – både i form af vores ”Banebrydere” men også virksomheder, der er kommet med underskrevne interesseerklæringer eller har bidraget med timer uden beregning eller til en attraktiv pris. Vi skylder alle dem der har bidraget på den ene eller anden måde en stor tak – jeg er stolt over at bo i et område der kan stå sammen.

Kristian Lundgaard-Karlshøj

Hele det forudgående projektarbejde for et kraftcenter for fødevarer på Ausumgaard er nået i mål. Der er afdækket både behov og interesse for netop sådan et sted, arkitekter har udarbejdet detaljerede indretnings-forslag, der er udarbejdet budgetter og virksomhedsstruktur i samarbejde med revisorer og jurister, og så er der ikke mindst etableret et meget stort, uformaliseret netværk inden for fødevarebranchen og relaterede brancher. En lang række interessenter har indgivet skriftlige interesseerklæringer – lige fra små virksomheder til store koncerner samt videns- og uddannelsesinstitutioner. Det endnu ikke realiserede kraftcenter har været medvirkende til at sætte Midt- og Vestjylland på den landsdækkende fødevaredagsorden. Alligevel er der tvivl om, hvor vidt det på et tidspunkt lykkes at nå til et første spadestik.

Gennem rækken af aktiviteter relateret til kraftcentret, har flere små fødevarevirksomheder fået nye kontakter, udviklet nye produkter og blevet hjulpet ind i forskellige afsætningskanaler – blandt andet i COOP. Samtidig har kraftcentret også tiltrukket blandt andet insektprojektet inVALUABLE til Vestjylland og ifølge flere samarbejdspartnere bidraget positivt til brandingen af Midt- og Vestjylland som et innovativt og initiativrigt område – ikke mindst på fødevareområdet. ”Rejsen” for et kraftcenter for fødevarer på Ausumgaard er derfor heller ikke forgæves, på trods af at det ikke ser ud til at blive realiseret.

Privat initiativ, både en styrke og en svaghed

At et kraftcenter for fødevarer på Ausumgaard er et privat initiativ har vist sig som en væsentlig større udfordring end forventet i forhold til finansieringen. Der har hele projektet igennem været en bevidsthed om, at netop finansieringen ville blive et udfordrende puslespil. Med udgangspunkt i den værdiskabelse der sker i et kraftcenter, henholdsvis erhvervsmæssigt og samfundsmæssigt, er projektet betinget af en anseelig medfinansiering af midler, som har til formål at skabe samfundsværdi og ikke direkte kapitalforrentning. Der har været en tæt og positiv dialog med kommuner, region og private fonde, men ikke alle har lige let ved samarbejde og medfinansiering af et privat initiativ på privat grund.

Det er et komplekst projekt – ingen tvivl om det. Det gør også at der er mange hensyn at tage, både i forhold til organisering og finansiering. Selvom vi mener at et privat og folkeligt grundlag for projektet netop vil være det stærkeste fundament for bæredygtig drift over tid, må vi også respektere at det ikke er alle, som har nemt ved at arbejde inden for disse rammer – uanset om det er på grund af lovgivning, egne principper eller noget helt andet. Det er ærgerligt, hvis projektet skal strande her, men vi kan altså ikke ændre på, at vi er en kommerciel privatejet virksomhed.

Kristian Lundgaard-Karlshøj

Driftsbudgetterne viser en sund økonomi og et overskud før renter og afskrivninger allerede i år tre. Det er den forholdsvis store anlægsinvestering i fødevaregodkendte maskiner og lokaler i et nytænkt setup, der udfordrer projektet. Samtidig gør den grundlæggende open-source tankegang i kraftcentret det svært at omdanne kraftcentret til et kommercielt investeringsobjekt og dermed tiltrække store private investorer. Derfor er det en forudsætning at omgivelser og samfund medfinansierer, for at sikre et stærkt fundament.

Ikke droppet, men i venteposition med omkostningsminimering

Selvom den nuværende situation medfører at en række aktiviteter bliver sat på pause, betyder det ikke at planerne om et kraftcenter for fødevarer på Ausumgaard er helt droppet. Det samlede projekt vil blive sat i ventepostition sammen med alle de aktiviteter der relaterer sig direkte til kraftcentret. Det drejer sig blandt andet om forskellige erhvervsfremmeaktiviteter der er gennemført både på Ausumgaard, til Sansefestival i Struer og Holstebro Åben og senest til årets forårsmesse.

Projektet er ikke droppet. Vi krøller ikke bare papiret sammen. Det bliver lagt i skuffen ind til der måske opstår nye muligheder eller ideer til finansiering. Men vi kan ikke opretholde en stilling til udelukkende at arbejde med finansiering. Det vil være imod vores egne principper og den måde vi har værnet om egne og andres midler i hele projektperioden. Samtidig kan vi heller ikke drive alle de aktiviteter der relaterer sig direkte til et kraftcenter – det er der ganske enkelt ikke råd og ressourcer til. Derfor bliver vi også nødt til at nedlægge den stilling, der har været oprettet.

Kristian Lundgaard-Karlshøj

Helt konkret er det stillingen som projektleder, der nedlægges og Jes Damgaard Lund fratræder således med udgangen af juni måned. Samtidig vil der også blive frigivet ressourcer hos to andre medarbejdere, som har været inde over kraftcentret og de relaterede aktiviteter, samt hos Maria og Kristian selv. Det eventuelle fortsatte arbejde omkring et kraftcenter til blive varetaget af Kristian selv.

Jeg er virkelig ked af, at projektet ikke kommer til en etableringsfase på nuværende tidspunkt – det skal der ikke være nogen tvivl om. Men jeg er glad for og stolt af, at vi har udarbejdet så komplet et projekt, der kan påvise at skabe så meget værdi for både fødevarevirksomheder og et stort lokalområde, både erhvervsmæssigt og samfundsmæssigt. Der er ikke mange der får muligheden for, at arbejde med et så visionært og spændende projekt.

Jes Damgaard Lund

Et kraftcenter for fødevarer er udtænkt og ”født” på Ausumgaard med udgangspunkt i en etablering på Ausumgaard, fordi det vil skabe en række muligheder og synergier. Alligevel er der åbenhed for at et kraftcenter i en anden form eller et andet sted kan blive et alternativ.

Vi tror så meget på den grundlæggende ide, at vi faktisk synes det vil være positivt, hvis nogen ser en mulighed i også at tage udfordringen op. Måske er løsningen på puslespillet en anden placering og et alternativt kraftcenter. Vi har i løbet af projektet opbygget et helt exceptionelt netværk og en stor viden inden for området, som vi gerne vil give videre i det omfang det kunne være relevant og muligt. Så hvis nogen er dygtige og kommer før os med en løsning på hårknuden, håber vi at det bliver tæt på Ausumgaard, så vi også kan få glæde af det – men vi mener nu stadig at det er i et kraftcenter på Ausumgaard at de store potentialer ligger.

Kristian Lundgaard-Karlshøj

 

Download det fulde prospekt her.

 

 

Seneste nyt…

 • Et “nær ved og næsten” kraftcenter

  Et netværk er etableret helt uformelt, både små og store virksomheder samarbejder med og igennem ”platformen”, brugere og lejere spørger på priser og tidsplaner, videns- og uddannelsesinstitutioner arbejder med cases og en magnet-effekt er begyndt at tiltrække både opmærksomhed og aktiviteter til området. Alligevel er første spadestik til et kraftcenter for fødevarer ikke lige på…

 • Et godt julemarked er også en kraftcenter succes
  Et godt julemarked er også en kraftcenter succes

  At det årlige julemarked på Ausumgaard er meget mere end blot endnu et traditionelt julemarked viste sig endnu en gang at være tilfældet. Der er både folkelige, læringsmæssige og forretningsmæssige aspekter som spiller en væsentlig rolle, samtidig med at det er hyggeligt og en skøn juletradition for efter hånden mange familier. Besøgsmæssigt var årets julemarked…

 • View All »

Det siges der…

 • Projektet kan medvirke til at fastholde et stærkt og bæredygtigt læringsmiljø omkring produktionen fra jord til bord i det midtvestjyske område. Dette vil medvirke til at udvikle fremtidens ”håndværkere” inden for bager, slagter, køkken og restaurant uddannelserne på UCH.

  Svend Ørgaard; Tidl. direktør, Uddannelsescenter Holstebro

Nyeste i netværket…

Kraftcenterets Banebrydere…

Udviklingsfasens samarbejdspartnere…

Følg med her

Til toppen