Biogas på Ausumgaard

Biogas på Ausumgaard

Biogas på Ausumgaard

Kommentarer lukket til Biogas på Ausumgaard

Bæredygtighed og cirkulær økonomi er nogle af nøgleordene i forhold til Ausumgaards nye biogas projekt. I forhold til et kraftcenter for fødevarer giver det også rigtig god mening og nye muligheder.

Den 1. november gik gravemaskiner i gang på det areal, øst for Ausumgaards eksisterende produktionsbygninger, hvor der til sommer vil stå et såkaldt 2. generations biogasanlæg. Et 2. generations anlæg betyder, at det biomasse i form af rest- og biprodukter fra andre produktionsformer, som vil blive anvendt i anlægget. Biomassen til biogasanlægget er altså typisk affaldsprodukter, efter at råvarer har indgået i en anden produktion først.

For en landmand er det fascinerende og en kæmpe tilfredsstillelse at så et korn som spirer, næres, passes, høstes og bruges til fødevarer, foder, energi og plantenæring for derefter igen at kunne give et korn til udsæd og dermed igen starte ”cirklen”.

Kristian Lundgaard-Karlshøj
Ausumgaard

2016-11-02

Biogasanlægget skal bygges syd og øst for de eksisterende produktionsbygninger på sydsiden af Ausumvej.

Og det er så her, at Ausumgaards projekt bliver interessant for et kraftcenter for fødevarer. Biogasanlægget er netop også af en type, som kan anvende meget tørre og faste affaldsprodukter som biomasse – her under affald fra fødevareproduktion. Hermed er der mulighed for, at fremtidige lejere i et kraftcenter og andre samarbejdspartnere, kan komme af med produktionsaffald, som typisk vil være forbundet med omkostninger og logistik at komme af med.

På denne måde vil der både vare en økonomisk gevinst for begge parter – fødevarevirksomheden som skal af med bio-affald og biogasanlægget som får tilført biomasse – men der vil også være en gevinst for miljøet. Affaldsprodukterne vil indgå i en cirkulær proces, hvor de afgasses i biogasanlægget og gassen kan anvendes som miljøvenlig opvarmning, elproduktion mv. Restproduktet fra biogasanlægget kan anvendes som effektiv og nemt optagelig gødning på marken. Hermed reduceres behovet for at bruge handelsgødning og med et bedre gødningsoptag reduceres risikoen for udvaskning af næringsstoffer til grundvand og vandløb.

Læs meget mere om Ausumgaards biogas projekt her.

Læs Dagbladet Holstebro-Struers artikel om biogasanlægget her.

 

Relaterede indlæg

Følg med her

Til toppen