Et godt julemarked er også en kraftcenter succes

Et godt julemarked er også en kraftcenter succes

Et godt julemarked er også en kraftcenter succes

Kommentarer lukket til Et godt julemarked er også en kraftcenter succes

At det årlige julemarked på Ausumgaard er meget mere end blot endnu et traditionelt julemarked viste sig endnu en gang at være tilfældet. Der er både folkelige, læringsmæssige og forretningsmæssige aspekter som spiller en væsentlig rolle, samtidig med at det er hyggeligt og en skøn juletradition for efter hånden mange familier.

Besøgsmæssigt var årets julemarked igen en stor succes. Med omkring 9000 gæster var der over 30% flere gæster end året før. For mange familier er det allerede blevet en fast juletradition, at der skal købes lækre varer til julebordet til julemarkedet på Ausumgaard. Og her bliver det rigtig interessant for et kraftcenter for fødevarer.

Julemarked fakta

Antal gæster

Antal udstillere

– her af fødevareudstillere

Antal hjælpende foreninger

Antal frivillige hjælpere

9000

76

39

5

ca. 50

Folkeligt og værdifuldt

Folkeligheden er et væsentligt grundlag for et kraftcenter og den dialog både kraftcentret og dets lejere og andre aktører ønsker. Den store interesse for fødevarerne viser at der er et solidt grundlag og dermed underbygges de budgetter og estimater der er udarbejdet for et kraftcenter for fødevarer endnu en gang. Den støt stigende interesse for fødevarer, som har været gældende i flere år, viser ingen tegn på at ændre kurs.

Læring – for alle

På det læringsmæssige område var det særdeles interessant at se, hvordan børn og unge på tværs af alder og køn viste stor interesse for selv at være involveret i produktion af fødevarer. Uanset om det var produktion af pebernødder, pyntning af kager eller formaling af mel, var der en bred interesse. Og som sidegevinst blev forældre også inddraget. Samtidig kunne adskillige fødevareudstillere fortælle om, hvordan børnene tog aktiv del i smagningen og havde meget kvalificerede holdninger til både smag, produktionsforhold og produktionsmetoder. Vi kan helt sikkert forvente yderst kompetente forbrugere i de kommende generationer.

En god forretning

På det forretningsmæssige område er der flere positive aspekter og vinkler. Først for, er det naturligvis interessant at se hvordan det gavner de selvstændige fødevareaktørers omsætning at samle et stort udvalg og sortiment ét sted. Kombinationen af et stort sortiment af fødevarer i høj kvalitet og en kontinuitet i forhold til afvikling i form af en tilbagevendende begivenhed, ser ud til at være en yderst positiv kombination. Her til skal lægges, at stedets brand og image, samt tilgængelighed sandsynligvis også spiller en rolle.

Samtidig med at weekends omsætning blev anset for en succes, af stort set alle udstillere, fandt flere aktører også nye samarbejdspartnere i løbet af weekenden. Der blev både lavet aftaler om samhandel i forhold til råvarer, der skulle bruges til produktion, men også samhandelsaftaler i forhold til forhandling af produkter var resultatet. Flere udstillere udtrykte sig meget positivt i forholdt til, at denne form for marked også gav dem meget mere indsigt i hvad der findes af producenter, forhandlere mv., som potentielt kunne være samarbejdspartnere.

En kraftcenter-succes

 “Stjernen” viser de seks elementer kraftcenter-ideen er bygget på. Alle seks elementer skal være til stede i en afbalanceret form, for at alle interessenter opnår værdi.

Og hvorfor er det så en succes for et kraftcenter? Fordi en stor del af de værdier kraftcentret skal bygges på er til stede ved sådan et julemarked. Og… ikke bare til stede, men til stede i en sådan grad, at en stor del af kraftcentrets ideer og mål underbygges og synes mere realiserbare end nogensinde.

Med en utrolig opbakning fra et efter hånden meget stort lokalområde, giver forbrugerne et klart signal om, at de er klar til at bruge et godt tilbud der omhandler fødevarer. Dette vil smitte af på attraktiviteten for både små og store fødevareproducenter, fordi det vil kunne betale sig at være en del af det. Hermed opnås også den økonomiske bæredygtighed, som vil og skal være en forudsætning for et kraftcenter for fødevarer.

Samtidig ser vi at interessen for fødevarerne ikke kun kommer fra den voksne befolkning, men i høj grad også fra børn og unge. Ikke mindst interesse for og meninger om, hvordan fødevarerne bliver produceret. Dette giver et godt grundlag for talentudvikling, uddannelse og læring omkring fødevarer og relaterede erhverv.

Den folkelige opbakning i form af gæster og forbrugere er én side, og der er samtidig en anseelig involvering af foreninger og frivillige med i afviklingen af julemarkedet. Herved skabes der et andet niveau af lokal forankring og involvering og en form for social ansvarlighed ved at være med til, at gøre lokalområdet spændende og dynamisk.

 

 

Tags:

Relaterede indlæg

Følg med her

Til toppen