Et kraftcenter for fødevarer

– udvikling, produktion og oplevelser

 

Projektet rummer mange elementer og her redegøres kort for de overordnede mål, tanker og ideer. Kontakt os meget gerne, hvis du har spørgsmål, ideer eller input.

Sammen om en fælles interesse – MAD

Midt- og Vestjylland er Danmarks spisekammer. Her er fødevareproducenter i alle størrelser, forarbejdningsvirksomheder, fødevareuddannelser, forskningsinstitutioner og ikke mindst forventningsfulde og nysgerrige forbrugere.

 

 

Hvad er et kraftcenter?

Et kraftcenter for fødevarer på Ausumgaard skal være en smeltedigel for udvikling og oplevelser fra jord til bord. Vi vil gøre det muligt at samarbejde på tværs af faggrupper, på langs og på tværs i værdikæder, og dermed opnå resultater, som ingen ville kunne opnå alene.

I de tomme driftsbygninger på Ausumgaard, etableres en række ”madværksteder”, hvor der dannes grobund for småskalaproduktioner, udvikling og salg af kvalitetsfødevarer. Herudover vil der være faciliteter til kontorer, undervisning, møder og konferencer. Målet er at skabe et praktisk sted, hvor samarbejdet mellem viden og praksis kan resultere i nye spændende produkter og koncepter og hvor der er kort vej til afprøvning og kommerciel bæredygtighed.

Det er således i kraftcentret, at viden skal omdannes til kommercielle produkter, koncepter, nye uddannelser og samarbejder. Udviklingsarbejdet foregår i et tæt samarbejde mellem de enkelte faggrupper og med det formål at skabe synergi og innovation. Sammen med de permanente arbejdspladser på stedet, tilknyttes fageksperter fra større fødevareproducenter, tekniske uddannelser, videns- og forskningsenheder.

Kraftcentret skal kunne rumme den spontane udvikling og det samarbejde, der ofte opstår, når mange specialister og fagpersoner inden for forskellige grene af samme hovedområde, mødes under ét tag. Men der skal også faciliteres strukturerede udviklingsforløb og workshops. Det kan være kunder, i form af virksomheder, projekter og institutioner, som ønsker at sammensætte et tværfagligt projektteam, eller har behov for at få en konkret opgave eller udfordring løst.

 

Dialog 10-11-2015 - 07

Ausumgaard-Bygninger-01

Ausumgaard-18

 

 

 

Hvem bor i et kraftcenter?

Det er selvstændige erhvervsdrivende, som placerer hele eller dele af virksomhedens aktiviteter i kraftcentret. Kraftcentret ansætter altså ikke slagtere, bagere og kokke til at arbejde i de forskellige ”madværksteder”.

Iværksætteren har brug for et sted at starte op, hvor der er stor fleksibilitet og et lille behov for investeringer.

Den lille produktionsvirksomhed ser en mulighed for at udvide kapaciteten uden selv at skulle investere i alt.

Etablerede virksomheder kan placere en testproduktion i en given periode, for at vurdere et evt. markedspotentiale forud for anlægsinvesteringer.

Mellemstore og store virksomheder ønsker at placere hele eller dele af en udviklingsafdelings aktiviteter i et spændende og innovativt miljø.

Producenten af procesudstyr kan have et ønske om at være tæt på sine kunder.

Service- og udviklingsvirksomheder der har specialiseret sig inden for fødevarer ønsker at være tæt på råvarer og udvikling.

Interesseorganisationer søger at påvirke fremtidens fødevarer ved at være til stede hvor de udvikles.

Og der kan være mange flere forskellige interessenter med hver sin grund…

 

Agro Food Park arbejder intensivt på at skabe et videnscentrum for fødevareinnovation.

I den forbindelse har Agro Food Park store interesser i at skabe samarbejde med andre udviklingsmiljøer, der gensidigt vil kunne bidrage til hinandens udvikling.

Udviklingsprojektet omkring Ausumgaard er et af de initiativer vi i Agro Food Park ser med spænding på, og forventer, at vi i fremtiden vil kunne trække på hinandens kompetencer, og ikke mindst vil kunne give vores respektive kunder en bredere platform for deres udvikling.

Vi er derfor glade for at kunne tilkendegive vores opbakning til Ausumgaards udviklings projekt.

Bjarne Langdahl Riis, Udviklingsdirektør
Agro Food Park, Skejby

 

Historisk ramme til moderne udvikling

Ausumgaard ligger lige ved hovedvejen mellem Struer og Holstebro. Gården har rødder helt tilbage fra 1475 og har siden 1709 været at betegne som en herregård. I dag er Ausumgaard både et aktivt landbrug med forskellige former for landbrugsproduktion, men også nicheproduktion med gårdbutik samt udadvendte begivenheder, der åbner gården op for lokalsamfundet.

Siden 2012 hvor de første spæde ideer til kraftcentret opstod og prøveaktiviteterne gik i gang, er projektet løbende opkvalificeret. Besøgstallet på gården stiger, og der er skabt dybdegående samarbejder på kryds og tværs af lokalsamfundet, uddannelsesinstitutioner, regionen og fødevarebranchen som helhed.

Professionelt og folkeligt

Samtidig med at der skal være professionelle faciliteter til fødevareaktører, laves der gode muligheder for at mødes omkring maden.

Gode besøgsfaciliteter og mulighed for at se ind til produktionsenhederne skal være med til at lære nysgerrige sjæle om moderne fødevareproduktion.

Dialogen opstår både imellem fagfolk, men også imellem fagfolk og forbrugere og nye ideer opstår. Med de mange fagfolk under samme tag, er der ikke langt fra ide til handling… Til nyt produkt…

I Folkestuen kan der nydes en kop kaffe eller lidt mad fra de lokale producenter og til sidst kan indkøbene klares i den store gårdbutik.

Et kraftcenter for hele området

Et kraftcenter for fødevarer er et kraftcenter for hele lokalområdet. Alle med interesse for mad, kan blive en aktiv del af kraftcentret.

Uddannelsesinstitutioner kan bruge kraftcentrets produktions- og undervisningsfaciliteter og danne netværk.

Fødevareproducenter kan bruge kraftcentrets produktionsfaciliteter, møde kunder og danne netværk.

Lokale virksomheder kan blive ”Banebrydere” for kraftcentret og indgå i samarbejde med kraftcentrets mange aktører.

Private personer kan blive medlem af ”Folkestuen” og tage del i arrangementer, fokusgrupper, smagspaneler mv.

 

 

 

Ausumgaard-71

IMG_5610

Ausumgaard-Historisk-08

IMG_7314

Dialog 10-11-2015 - 08

Public-02

 

Netværket…

Tilmeld dig vores Nyhedsbrev

Følg med her

Til toppen