Grundlag og værdier

– en smeltedigel i balance

 

Stjerne

 

En traditionel business park eller “cluster” baseres ofte på de tre elementer; Viden og finansiering, etablerede virksomheder og iværksættere. Meget tidligt i ideudviklingen omkring et kraftcenter identificerede vi yderligere tre elementer vi mente var essentielle for projektet.

De seks elementer i ”stjernen” danner grundlaget for et kraftcenter i balance. En lige tilstedeværelse af alle seks elementer sikrer attraktivitet og mulighed for synergier og samarbejde. En overbalance til ét af elementerne vil resultere i mindre værdiskabelse for alle elementer.

I kraftcentret er målet at udvikle og skabe produkter inden for alle seks elementer. Uanset om produktet er en råvarer, nichefødevarer eller fødevarer til storskala eksport, en ny type uddannelse, ny teknologi, procesudstyr eller produktionsform, bæredygtige koncepter eller emballager, oplevelser eller serviceydelser.

 

Det som gør kraftcentret til noget specielt og en anderledes helstøbt bæredygtig løsning er, at der er taget udgangspunkt i kulturhistorien på en herregård og værdier, som i sammenhæng har vist sig bæredygtige over tid.

Ausumgaard har mere end 500 års historie og når Ausumgaard har haft det bedst, så har der været en god balance mellem de værdier, vi ønsker, at bygge et kraftcentret for fødevarer på.

For et kraftcenter for fødevarer vil det gælde om, at holde en fin balance mellem de seks centrale elementer i ”stjernen”. Netop hvert element er vigtigt, men i et afbalanceret indbyrdes forhold. Sker der en ubalance og kraftcentret bliver for ”tungt” i en retning, så mister det værdi for et eller flere af de øvrige elementer. Efterfølgende også for det element, der var en overvægt af.

Eksempelvis vil kraftcentret miste kommerciel interesse, hvis det bliver præget af for meget uddannelse, og på sigt vil det så også miste styrke i forhold til uddannelse, da det spændende samspil mellem uddannelse og kommercielle interesser så udebliver.

Derfor er det vigtigt til stadighed, at opretholde balancen i ”smeltedigelen” – ikke for salt og ikke for sødt, men den rigtige balance. Balancen mellem de forskellige elementer, er det som adskiller kraftcentret fra en ”almindelig” businesspark.

Det er også det som gør kraftcentret så interessant for sit lokalområde. Interessant fordi, at det ikke kun skaber direkte erhvervsmæssig vækst, men netop også tænker på uddannelse, dannelse, det at spotte talentet i alt og alle, det at inspirere og motivere iagttageren, eleven, fagmanden og lægmanden.

Endelig kan og vil kraftcentret involvere sig i sit områdes dagsorden når det gælder om miljø, samfundsøkonomi og i høj grad at tage hånd om personer, som er på kanten af arbejdsmarkedet. Fuldstændig som på en herregård for mange år siden.

Balancen mellem de seks elementer har tidligere præget Ausumgaard. Derfor tror vi på, at historiske og autentiske rammer for fødevareproduktion på Ausumgaard også vil have stærke muligheder for netop, at genskabe denne fine balance. Balancen har før været til stede og den er vigtig for Ausumgaard og for sammenhængskraften og mulighederne i vores lokalsamfund for at være bæredygtigt over tid.

Nogle har beskrevet et kraftcenter for fødevarer på Ausumgaard, som ”et samfundsprojekt med et kommercielt sigte”. En beskrivelse vi stolte og ydmygt tilslutter os.

 

 

Region Midtjylland har fokus på fødevaresektoren som en af de væsentlige motorer for vækst i Danmark. Gennem en årrække har det fokus og væsentlige regionale investeringer i området været med til at understøtte, at sektoren i regionen har klaret sig bedre end resten af landet. De løsninger og initiativer som er udviklet, er nu under udbredelse nationalt, ligesom de skal videreudvikles.

Kraftcenter for fødevarer ved Struer er et oplagt og ambitiøst initiativ, som vil kunne være med til at løfte den ambition.

Ausumgaard vil skabe et sted, der favner såvel fødevareproduktion som uddannelse/talentudvikling, inklusion på arbejdsmarkedet, iværksætteri og turisme. Region Midtjylland ser store vækstpotentialer gennem innovation i netop de brudflader, som er nævnt.

Kraftcentret har en stærk idé og gode samarbejdspartnere, som lokalområdet og regionen som helhed vil kunne drage stor nytte af, når potentialet bliver forløst.

Ausumgaard har derfor også modtaget støtte til konceptudvikling og risikovillig kapital fra Region Midtjylland gennem fødevareinnovationssatsningen ”Future Food Innovation”.

Region Midtjylland forventer, at Ausumgaard bliver en central spiller i regionens kommende satsning på fødevareområdet ”Lokale udviklingsplatforme”.

På samme måde vil de være oplagte aktører i såvel ”Kulturby 2017” samt den fælles europæiske satsning –
”European Region of Gastronomy” som Region Midtjylland er blevet beæret med også i 2017.

Bent Hansen, Regionsrådsformand
Region Midtjylland

 

Netværket…

Tilmeld dig vores Nyhedsbrev

Følg med her

Til toppen