Vision & mission

– et kraftcenter for fødevarer på Ausumgaard

 

Kraftcentret ønsker at være en smeltedigel for alle som vil et eller andet inden for fødevarer. Uanset om interessen er i marken, stalden, bageriet, udvikling af køkkenredskaber, sporingsteknologi, emballage, uddannelse, markedsføring, koncept- eller forretningsudvikling eller hvad det måtte være. Kraftcentret skal være fagligt og professionelt, men samtidig folkeligt og jordnært. Vejen fra ord til handling eller fra jord til bord eller modsat skal være så kort og ukompliceret som mulig. Stedet, bygningerne og miljøet som en helhed skal inspirere, motivere og imponere ved sin enkelhed.

Visionen for kraftcentret er:

Et kraftcenter for fødevarer skal være en smeltedigel for alle, som vil bidrage til tanken om bæredygtig fødevareproduktion.

 

Kraftcentrets mål er at:

 • skabe en dynamisk fremtid for Ausumgaard og lokalområdet.
 • skabe nye arbejdspladser: Både i selve kraftcentret, afledt i andre fødevarevirksomheder og afledt til fødevarerelaterede erhverv.
 • skabe og markedsføre nye fødevarer, udvikle koncepter for afsætning, bidrage til uddannelse, dannelse og viden om fødevarer hos forbrugerne, samt bidrage positivt til fødevareerhvervets image.
 • indrette de nu tomme avlsbygninger på Ausumgaard til nye formål, og udvikle stedet som en katalysator for samarbejde og udvikling inden for fødevarefaget.

 

Det vil kræve:

 • at ”Ilden skal brænde det rigtige sted”, og der skal altid være respekt for økonomi.
 • en tro på at mennesker er det vigtigste aktiv, og at der til stadighed skal søges dygtiggørelse, dannelse og uddannelse.
 • al udvikling skal ske i overensstemmelse og samarbejde med omgivelser og samfund.
 • dagen skal være motiverende, inspirerende og bidrage til et godt liv.

 

Et kraftcenter for fødevarer er både omfattet af kompleksitet og enkelthed på en gang. Komplekst fordi meget skal spille sammen – og enkelt fordi det er naturligt og sund fornuft at lade forskellige elementer spille sammen og give mening i en helhed. En muskel, en motor eller et fyrtårn skal placeres det rigtige sted for at det kan have en effekt og for at det trives og kan blive til mere.

Vi mener og tror på, at et Ausumgaard placeret netop i Vestjylland vil være den rigtige ramme for et kraftcenter for fødevarer.

 

 

INFO:  Ausumgaard i dag

Ejerforhold: Privat ejet af Kirsten Lundgaard-Karlshøj (3. generation), Maria Lundgaard-Karlshøj og Kristian Lundgaard-Karlshøj (4. generation). Glidende generationsskifte igangsat i 2007.

Antal ansatte:

11 personer i ordinær beskæftigelse
4 personer i care arbejdspladser (Flexjob, praktik, ressourceforløb)

Konventionel landbrugsdrift:

Planteavl på 650 ha. Omfatter traditionelle kornsorter, raps til madolie, læggekartofler og specielle græsfrøsorter.

Slagtekyllingeproduktion på 450.000 kyllinger årligt under velfærdskonceptet MajsPlus.

Slagtesvineproduktion på 13.000 svin årligt. P.t. er produktionen udlejet.

Medejer af slagtesvineproduktion i Ungarn, med en produktion på 70.000 svin årligt.

Energiproduktion:

Produktion af 44 Gigawatt årligt på 4 vindmøller af typen VESTAS V112, 3 MW.

Nicheproduktion af fødevarer:

Afsætning direkte til forbrugere under eget brand.
Produktion af 200 velfærdsgrise årligt. Sælges som udskæringer og delikatesseprodukter. Forædles af lokal slagter.
Specialmel og -kerner, dyrket på egne marker og formalet på stenkværn.
Drift af lille gårdbutik med forhandling af enkelte andre lokale fødevarer.

Samfundsrettede aktiviteter:

Afholdelse af messer og markeder, virksomhedsbesøg samt oplæg og foredrag på lokale undervisningsinstitutioner.

I løbet af 2015 var der ca. 16.000 gæster på gården.

 

Seneste nyt…

 • Et “nær ved og næsten” kraftcenter

  Et netværk er etableret helt uformelt, både små og store virksomheder samarbejder med og igennem ”platformen”, brugere og lejere spørger på priser og tidsplaner, videns- og uddannelsesinstitutioner arbejder med cases og en magnet-effekt er begyndt at tiltrække både opmærksomhed og aktiviteter til området. Alligevel er første spadestik til et kraftcenter for fødevarer ikke lige på…

 • Et godt julemarked er også en kraftcenter succes
  Et godt julemarked er også en kraftcenter succes

  At det årlige julemarked på Ausumgaard er meget mere end blot endnu et traditionelt julemarked viste sig endnu en gang at være tilfældet. Der er både folkelige, læringsmæssige og forretningsmæssige aspekter som spiller en væsentlig rolle, samtidig med at det er hyggeligt og en skøn juletradition for efter hånden mange familier. Besøgsmæssigt var årets julemarked…

 • View All »

Kraftcenterets Banebrydere…

Udviklingsfasens samarbejdspartnere…

Følg med her

Til toppen