Teknologi i landbruget! Mulighederne er mange – hvad sikrer værdi?

Teknologi i landbruget! Mulighederne er mange – hvad sikrer værdi?

Teknologi i landbruget! Mulighederne er mange – hvad sikrer værdi?

Kommentarer lukket til Teknologi i landbruget! Mulighederne er mange – hvad sikrer værdi?

“IT i Marken” bliver arrangeret af SEGES, Heden & Fjorden, Holstebro-Struer Landboforening og Precision Makers og viser den nyeste teknologi indenfor planteavl i landbruget. Et kraftcenter for fødevarer kunne være et godt grundlag for et mødested for fremtidens landbrug, fremtidens fødevareforædlere og ikke mindst fremtidens forbrugere.

Desværre, må vi sige, findes der endnu ikke et kraftcenter for fødevarer på Ausumgaard. Det ville ellers være en fantastisk mulighed for et spændende møde mellem landbrug, forædlere og forbrugere, når en række interessenter i dag afholder temadag om “IT i Marken” på Ausumgaard.

Der er ingen tvivl om at teknologien har gjort sit indtog også i landbruget. GPS styrede og selvkørende maskiner, doseringsstyring på baggrund af jordens og planternes tilstand på netop et givet GPS-koordinat, droner der kan via overflyvning kan give input til optimal gødningsfordeling. Eksemplerne er mange!

 

 

Mødestedet skaber værdi

Netop en dag som denne ville det, i vores øjne, have været oplagt at have et kraftcenter, så teknologien blev diskuteret fra flere vinkler. Der er ingen tvivl om at teknologi er brugbart – men er det for alle, eller kun nogle? På hvilke områder giver det mest mening set i et værdikædeperspektiv og ikke kun set i ét isoleret led i værdikæden?

Tænk hvis man kunne få forbrugerne til at give deres mening til kende, og det samme for de mange professionelle virksomheder og personer som forædler de råvarer landmændene producerer. Tænk hvis kunderne kunne sige at det ville betyde meget for dem, hvis den nye type sprøjte kunne medvirke til at mindske sprøjtebehovet. Tænk hvis forædlingsvirksomhederne kunne fortælle, at det giver værdi for dem, at der er fuld sporbarhed på de kommende partier af råvarer.

Og omvendt… Tænk hvis dette “møde” aldrig bliver til noget. Tænkt hvis alt forholdt sig stik modsat! At forbrugerne ikke vil have optimeret sprøjtning. De vil have sprøjterne helt væk! Tænk hvis forædlingsvirksomhederne ikke vil have store sporbare partier – de vil have lokale sendinger med personligt præg!

Så er det pludselig ikke den nye type sprøjte der skal investeres i, så er det måske de små selvkørende robot-traktorer, der skal gøre det rentabelt at have langt flere forskellige afgrøder på sine jorde. Eller er der pludselig et helt nyt behov og dermed en “opgave” til teknologivirksomhederne?

Hvem vinder hvor?

Netop at bringe primærproducenterne, forædlingsvirksomhederne og forbrugerne tættere sammen er en af hovedtankerne i kraftcentret. Der skal være kort ved fra ide til færdigt produkt og det bliver der kun, hvis vi lytter til hinanden. En suboptimering i ét enkelt led i værdikæden kan være risikofyldt, hvis ikke sammenhængen og dialogen er til stede.

Så hvem vinder? Det gør de, som forstår at investere i teknologi som også bidrager med værdi til resten af værdikæden og ikke mindst værdi hos den slutbruger der skal vælge ét produkt frem for et andet, i køledisken eller på hylden i butikken.

Derfor er “mødet” vigtigt og derfor viser der sig endnu en gang relevans for og værdi i et kraftcenter for fødevarer på Ausumgaard!

 

Links:

SEGES

Heden & Fjorden

Holstebro-Struer Landboforening

Precision Makers

 

Relaterede indlæg

Følg med her

Til toppen